Arkitekturen plads til at bo og leve

Frederiks Plads bliver en naturlig bydel i byen, der binder den omkringliggende by sammen. Derfor er pladsen skabt ud fra tankegangen om bl.a. at benytte de niveau-forskydninger, der er i området fra den høje del mod Værkmestergade og Jægergårdsgade til den lave ende mod Kystvejen.

De seks byggefelter, som omkranser pladsen, er fordelt mellem beboelse og erhverv.

Kvalitet går aldrig af mode

Bygningerne på Frederiks Plads er et kompromisløst arkitektonisk projekt med et materialevalg af højeste kvalitet.

Bygningerne kommer til at fremstå med fuldmurede facader i danskproducerede, gule Petersens tegl, som matcher flere af de betydelige bygninger i området, blandt andet Banegården og de bevarede bygninger fra central-værkstederne.
Bygningernes arkitektur vil ligeledes trække klare materialereferencer til Frederiksbjerg og derved forankre Frederiks Plads som en naturlig og integreret bydel.

Ind imod det centrale torv vil facaderne i erhvervsbygningerne have forskellige planer og niveauer, som danner terrasser. Disse bliver primært udført i glas og aluminium. De skulpturelt udformede balkoner på boligdelen danner desuden et unikt facadeudtryk.

Frederiks Plads byrum skaber plads til aktivitet og liv

Det centrale torv

Ved indretningen af det centrale torv på Frederiks Plads har man både bevaret og nyfortolket by-historien ved at beholde oprindelige elementer på pladsen fra de gamle DSB værksteder. Bl.a. bevares togskinnerne i belægningen, og andre industrielle artefakter kan ses på torvet.

Stemningen fra det nuværende Centralværksted bliver videreført ved at bruge rå og naturlige materialer såsom betonkanter, plantekummer i rustent og behandlet stål og store funktionelle lærketræsbænke. For at fuldende den industrielle stemning kommer der stålkanter langs græsarealer og vandbassiner samt på træinventarets gavlender.

Trækonstruktioner udføres i lærketræ. Der plantes robinia træer på pladsen, så der skabes en sammenhæng med byrummet mellem Jægergården og Jobcenter Aarhus.
Frederiks Plads byrum skaber plads til aktivitet og liv

SYDHAVNEN VIA KULBROEN

Frederiks Plads bliver et naturligt forbindelsesled mellem midtbyen og Aarhus Sydhavn. Området omkring Sydhavnen er i rivende udvikling. Kunstnere, kreative og diverse madmarkeder er med til at skabe en helt ny og aktiv bydel i Aarhus.

Ideen er at omdanne den seks meter høje og 150 meter lange industrielle Kulbro, der har fragtet kul rundt på Aarhus havn, til en moderne og grøn gangbro bl.a. inspireret af ”The High- Line” i New York. Med en mulig forlængelse af Kulbroen bliver der adgang til Sydhavnen fra Frederiks Plads via en gangbro over Strandvejen.
Fra prop til plads
Bygningernes funktionaliter
Den enkelte bygnings udsyn

Arkitekterne

Frederiks Plads er tegnet af C.F. Møller. Arkitektfirmaet er et af Skandinaviens førende med 90 års prisvindende projekter bag sig i Norden og resten af verden. De arbejder med projekter ud fra idealet om det enkle, det klare og det uprætentiøse.

Idealet har fulgt tegnestuen siden den blev grundlagt i 1924, og det nyfortolkes fortsat - med udgangspunkt i stedet og kombineret med bæredygtige, innovative og socialt ansvarlige løsninger.

C.F. Møllers integrerede designtilgang forener byplanlægning, landskab, arkitektur og design af bygningskomponenter.

C.F. Møller har modtaget meget anerkendelse for internationale referenceprojekter som det unikke Universitetscampus i Aarhus, Statens Museum for Kunst i København, Darwin Centret ved det Naturhistoriske Museum i London, Akershus Universitetshospital i Oslo, 2012 OL-Byen i London og mange andre. C.F. Møller har også tegnet Det Nye Universitetshospital i Aarhus.