Store åbne indgange til Frederiks Plads
Store åbne indgange til Frederiks Plads

Området Et nyt byrum med plads til alle

Projektets centrale placering og pladsens gennemtænkte arkitektur skaber en perfekt sammenhæng mellem Frederiksbjerg, Midtbyen og Sydhavnen.

Frederiks Plads bliver indrettet som en bydel i byen, hvor bygningerne placeres rundt om et indre torv med træer og græsarealer. Hensigten er at skabe et lyst og levende byrum for beboere, gæster og dem, der arbejder på Frederiks Plads. Det skal ikke bare være en plads, hvor folk passerer gennem. Det skal være en plads, hvor folk ønsker at stoppe op og opholde sig.

Bygningerne på Frederiks Plads bliver placeret sådan, at der ud mod Spanien og Værksmestergade bliver erhverv, mens der mod Jægergårdsgade og den sydlige ende af Værksmestergade bliver bolig. Der kommer gode trafikale forbindelser mod syd til Marselisborg Allé og mod vest til KPMG-huset og banegården. Mod øst vil en opholds- og trappepassage, som en mulig forlængelse til Kulbroen, give adgang til Spanien og havnearealerne.

Den centrale plads

Den centrale plads på Frederiks Plads bliver på størrelse med Storetorv, hvilket giver mulighed for, at den kan bruges på mange forskellige måder. Både som forbindelse mellem Frederiksbjerg og Aarhus City og som bindeled til Sydhavnen via Kulbroen.

Selve pladsen bliver stor nok til at give Aarhus endnu et pusterum, et samlingssted eller en oplevelse. Pladsen er indrettet sådan, at der bliver skabt forskellige rum i mindre indrettede ”øer” til pauser, et aktivt caféliv, hygge, leg, shopping og møder mellem mennesker.
Centralt på pladsen skabes der rum til leg og bevægelse med legeplads og forskellige andre aktiviteter, der giver liv og stemning året rundt. Pladsen bliver grøn med rekreative græsarealer, indbydende med masser af lys både fra oven og rundt om bede, og fleksibel så den kan indrettes efter årstiden.

Navnet Frederiks Plads er valgt som en hyldest til Danmarks tronfølger H.K.H. Kronprins Frederik. På den måde er projektet med til at styrke de allerede stærke bånd mellem kongehuset og Aarhus. Navnet skal dog naturligvis primært ses som en symbolsk gestus, da pladsen nærmere vil fungere som en slags folkegave til hele byens befolkning.

Butikker

Frederiks Plads tilbyder et attraktivt butiksmiljø med åbne og imøde-kommende butikker på gadeniveau, der skaber byliv og aktivitet for hele området.

I alle bygninger er der planlagt butikker, café eller restauranter.
Nem adgang til Frederiks Plads både med bil, cykel og offentlig transport
Nem adgang til Frederiks Plads både med bil, cykel og offentlig transport

Centralt og nemt

En særlig styrke for området er den centrale beliggenhed. Stort set alle Aarhus’ offentlige transportmidler mødes i dette område, så alle vil kunne nå tog, bus eller letbane på under fem minutter.

Hvis man er i bil eller bor i området, vil indkørslen til Frederiks Plads ligge i Værkmestergade med parkering i flere plan under bebyggelsen.

De mange daglige afgange med vandflyveren fra Sydhavnen, og det faktum, at Molslinjens terminal også flytter ud i Sydhavnen, betyder, at det bliver endnu lettere at komme til og fra København, når man bor eller arbejder på Frederiks Plads.

Der bliver adgang direkte fra parkeringskældrene til henholdsvis kontor, butikker og bolig. Samtidig er midtbyen cykelvenlig, så mange vil kunne klare transporten mellem hjem og arbejde uden at skulle bruge bilen. Der anlægges desuden rummelige cykelskure i to etager med grønt sedum på taget.